Insicon i2i

Insicon i2i

När vi utvecklade Insicon i2i hade vi möjligheten att skapa något helt nytt från grunden men med vår gemensamma samlade erfarenhet. Det gav oss friheten att föreställa oss någonting helt nytt och annorlunda. Resultatet är en mjukvara som redan idag revolutionerar försäkringsbranschen, en mjukvara som är designad för framtiden men klar att användas redan idag.

Insicon i2i möjliggör snabba anpassningar genom konfigurering utan att programmering är nödvändig. Insicon i2i består av komponenter där var och en tillhandahåller en generell affärsfunktion som sedan kombineras med andra komponenter för att bygga upp systemet och skapa stöd för hela försäkringens livscykel från underwriting, offert till utbetalning, skadereglering, försäkringsadministration och fakturering – allt efter era behov.

Vi har hjälpt våra kunder att lyckas med att på ett tidseffektivt sätt byta ut sina äldre system och införa Insicon i2i, trots att man haft en lång historik i de gamla systemen. Med den erfarenhet och spetskompetens som vi har, genomförs leveranserna kostnadseffektivt, med korta installationstider och hög kvalitet. En nyckelfaktor som gör att vi lyckas, är de kraftfulla konfigurationsmöjligheterna i vår produkt Insicon i2i, som möjliggör de korta och högkvalitativa installationstiderna.

Grundprincipen i Insicon i2i är att allt konfigureras; Från produkter, affärsregler, affärsflöden och datamodell till användargränssnitt. De kraftfulla konfigurationsmöjligheterna är av största vikt för att på ett effektivt sätt möta försäkringsaktörers ibland vitt skilda behov. Insicon i2i har sådan nivå av flexibilitet, tack vare sin genomgående systemkonfiguration, att vi även kan tillgodose de mest krävande kundinstallationerna.

Samtliga produkttyper inom försäkring stöds, vilket gör att hela produktportföljen kan hanteras i ett och samma system. Den underliggande service-orienterade arkitekturen som är genomgående i hela systemet, gör även att integrationer med tredjepartssystem blir lösta på ett smidigt sätt via web services.

Insicon i2i är byggt med en arkitektur och en möjlighet att kunna skala upp till miljontals försäkringar och tusentals användare. En av våra referensinstallationer idag har sex miljoner försäkringar, tvåhundra användare, skickar cirka tvåhundrafemtiotusen brev och hanterar flera tusentals skadeärenden per månad. Vårt mål är att vara den självklara leverantören av försäkringssystem norden.

“Det är viktigt för Sveland Djurförsäkringar att ha ett försäkringssystem med modern arkitektur och funktionalitet i kombination med god verksamhetsförståelse. Efter en grundlig genomgång av potentiella försäkringssystem på marknaden fann vi att Insicon i2i var det bästa alternativet för oss.”
säger Anette Henriksson, VD, Sveland Djurförsäkringar

Insicon innehar högsta rankningen inom Microsofts Partnerprogram

Insicon stödjer Barncancerfonden

Insicon är Computer Swedens HIT-lista över de 50 mest innovativa IT-företagen för andra året i rad.

 

Inom kategorin Rising Stars gick årets förstaplats till Insicon med en tillväxt på 1 607 procent över treårsperioden.

Tieto har ett partnerskap med Insicon

Insicon har högsta kreditvärdighet hos UC

 

Insicon har ett partnerskap med SolvencyTool som tillhandahåller mjukvara för Solvens II