Insicon i2i Packages

Insicon i2i Packages

Insicon i2i är uppbyggt av ett ramverk av komponenter som återfinns i Insicon i2i Components. Komponenterna levererar funktionaliteten i Insicon i2i och de grupperas till paket (packages), där de gemensamt levererar en fungerande lösning för specifika affärsområden.

Insicon i2i BI

Krav på och behov av Business Intelligence via självbetjäning, så att data kan omvandlas till hanterbar information, blir allt större. Alltför ofta är dock verktygen som behövs för att utvinna sådan information lika svåra att hantera som data är. Insicon i2i BI innehåller en uppsättning funktioner och tjänster som tillsammans ger dig vad du behöver för att visualisera data, dela upptäckter och samarbeta på nya, intuitiva sätt. Med Insicon i2i BI kan du utöka din förmåga att förstå och dra nytta av denna ständigt växande värld av värdefulla men ibland svårhanterliga data.
Insicon i2i BI gör det lättare att övervaka verksamhetens ekonomi och regelefterlevnad med god flexibilitet så att du snabbt kan agera på föränderliga marknadsförhållanden och nya myndighetskrav. Insicon i2i BI möjliggör för användaren att upptäcka mönster och kunskap i den lagrade informationen. Det kan användas som beslutsunderlag för ledningen, exempelvis om skador oftast inträffar i ett visst område eller att inga nya kunder över en viss ålder tecknar en viss typ av försäkring.

Insicon i2i Campaigns

Hantera kundrelationer och öka effektiviteten både inom försäljning och marknadsföring genom att använda affärsinformation, information från sociala medier och kampanjhantering på ett effektivt sätt.

En effektiv kampanjhantering kan hjälpa dig att sänka dina kostnader och stärka lönsamheten genom att organisera och automatisera affärsprocesser inom områdena försäljning, marknadsföring och kundservice som ger en högre kundnöjdhet och starkare kundlojalitet. Insicon i2i Campaigns kan ge en ökad avkastning genom marknadsföringsautomatisering, kundservice och automatisering av säljstöd, tillsammans med verktyg som integrerar data och rapporter från sociala medier direkt till Insicon i2i Campaigns. Insicon i2i Campaigns möjliggör för användaren att hantera kundportföljer, planer, kampanjer, budgetering, uppföljning och kostnadskontroll i marknadsaktiviteter.

Insicon i2i Designer

Slutanvändarverktyg baserat på återanvändbara komponenter (objekt, regler, rabatter etc.) som underlättar processen att ta fram och ändra försäkringsprodukter i ett överskådligt gränssnitt med full versionshantering.

Insicon i2i GUI Designer

Slutanvändarverktyg som öppnar upp möjligheten att designa och hantera gränssnitt genom Insicon i2i:s öppna och enkla grafiska verktyg.

Insicon i2i Policy Admin

Insicon i2i har stöd för agenter, underwriters och andra aktörer genom hela försäkringslivscykeln, från offert och nyteckning till förändringar och förnyelser. Insicon i2i har naturligtvis stöd för fullständig versionshantering och spårbarhet.

Insicon i2i Roles

Möjliggör för systemadministratörer att konfigurera administrativa inställningar i systemet, exempelvis användarnas rättigheter, roller och språkval.

“Det är viktigt för Sveland Djurförsäkringar att ha ett försäkringssystem med modern arkitektur och funktionalitet i kombination med god verksamhetsförståelse. Efter en grundlig genomgång av potentiella försäkringssystem på marknaden fann vi att Insicon i2i var det bästa alternativet för oss.”
säger Anette Henriksson, VD, Sveland Djurförsäkringar

Insicon innehar högsta rankningen inom Microsofts Partnerprogram

Insicon stödjer Barncancerfonden

Insicon är Computer Swedens HIT-lista över de 50 mest innovativa IT-företagen för andra året i rad.

 

Inom kategorin Rising Stars gick årets förstaplats till Insicon med en tillväxt på 1 607 procent över treårsperioden.

Tieto har ett partnerskap med Insicon

Insicon har högsta kreditvärdighet hos UC

 

Insicon har ett partnerskap med SolvencyTool som tillhandahåller mjukvara för Solvens II