Insicon i2i Framework Components

Insicon i2i Framework Components

För att säkerställa återanvändning och kompatibilitet mellan komponenter, har Insicon ett underliggande lager av ”framework Components” som levererar en underliggande teknisk plattform som de övriga komponenterna gemensamt är uppbyggda av.

Insicon i2i Batch Engine

Definierar schemalagda körningar, exempelvis automatiska förnyelser av försäkringar.

Insicon i2i Business Rule Engine

Används med hjälp av ett Excel-likt formelspråk till att definiera och exekvera affärsregler för logik, validering och beräkningar i systemet, exempelvis att räkna fram en premie för en viss försäkring.

Insicon i2i Collaboration

Skickar meddelanden från systemet till olika användare och låta användare skicka meddelanden mellan varandra. Exempel på meddelanden är uppmaning att läsa in nya OCR-filer eller begäran till en medarbetare att komplettera uppgifter i en offert.

Insicon i2i Entity Handling

Entitetsdefinition och hantering av objekt. Definierar försäkringsobjekten som används i affärsprocesser, exempelvis kontrakt, parter, produkter och skador.

Insicon i2i Internationalization

Hanterar vilket språk och regionala inställningar som ska visas till användaren och som ska användas på utskick till kunderna.

Insicon i2i Import & Export Engine

Importerar och exporterar data i systemet, exempelvis i integration med andra system.

Insicon i2i Invoicing

Hanterar fakturor helt automatiskt som är direkt kopplade till sålda försäkringar

Insicon i2i Ledger

Reskontra, låter användaren hantera fordringar och skulder på enskilda kunder och enskilda partners, till exempel matchning av inbetalningar.

Insicon i2i Letters

Låter användaren skapa och hantera alla olika utskrifter som används i systemet, exempelvis försäkringsbrev, fakturor, påminnelser, anmälningar och intyg.

Insicon i2i Parties

Låter användaren administrera deltagarna i försäkringsverksamhetens processer, t ex försäkringstagare, skadekontakter, återförsäkringsbolag, mäklare, etc.

Insicon i2i Tariffs

Hanterar kundens tariffer och används t ex vid premieberäkning av försäkringspremier.

Insicon i2i Workflow Engine

Definition och exekvering av arbetsflöden. Öppnar upp möjligheten att grafiskt konfigurera processflöden. Därmed är du rustad för att tillmötesgå de ständigt strängare kraven på service och intern effektivitet. Definierar och exekverar aktiviteter sammankopplade i ett arbetsflöde, exempelvis att återuppliva eller förnya försäkringar.

Insicon i2i Object Register

Hanterar registrering av olika objekt i systemet, t ex bil, båt, hus, mm.

Insicon i2i Payment Processing

Högt automatiserad vertikal komponent anpassad till försäkringsbranschen och optimerad för stora volymer.

Insicon i2i Payment Processing hanterar alla filer och importer och gör automatiska betalningsmatchningar mot obetalda fakturor enligt konfigurerade affärsregler. Stöd finns för flera olika länder och bankgränssnitt. Hanterar även betalningar som inte kunde matchas i systemet.

“Det är viktigt för Sveland Djurförsäkringar att ha ett försäkringssystem med modern arkitektur och funktionalitet i kombination med god verksamhetsförståelse. Efter en grundlig genomgång av potentiella försäkringssystem på marknaden fann vi att Insicon i2i var det bästa alternativet för oss.”
säger Anette Henriksson, VD, Sveland Djurförsäkringar

Insicon innehar högsta rankningen inom Microsofts Partnerprogram

Insicon stödjer Barncancerfonden

Insicon är Computer Swedens HIT-lista över de 50 mest innovativa IT-företagen för andra året i rad.

 

Inom kategorin Rising Stars gick årets förstaplats till Insicon med en tillväxt på 1 607 procent över treårsperioden.

Tieto har ett partnerskap med Insicon

Insicon har högsta kreditvärdighet hos UC

 

Insicon har ett partnerskap med SolvencyTool som tillhandahåller mjukvara för Solvens II