Insicon i2i Components

Insicon i2i Components

Insicon i2i möjliggör snabba anpassningar genom konfigurering utan att programmering är nödvändig. Insicon i2i består av komponenter där var och en tillhandahåller en generell affärsfunktion som sedan kombineras med andra komponenter för att bygga upp systemet och skapa stöd för hela försäkringens livscykel från underwriting, offert till utbetalning, skadereglering, försäkringsadministration och fakturering – allt efter era behov.

Insicon i2i Accounting

Hanterar helt automatiskt alla konteringar i systemet enligt angivet konteringsregelverk. Konterade poster kan sedan exporteras till ekonomisystem. Flervaluta stöds till fullo vid kontering och konteringsregler kan kopplas till samtliga typer av affärshändelser.

Insicon i2i Agreements

Låter användaren anpassa försäkringsprodukter efter specifika gruppavtal, t ex livförsäkringar riktade till olika idrottsföreningar.Att överskådligt hantera exempelvis att skapa, skicka ut, annullera, påminna, återuppliva och förnya försäkringar. Lätt att förstå, använda och tycka om. Allt har utformats för att vara enkelt och intuitivt. Faktum är att Insicon i2i Avtal gör så många saker automatiskt, att du ibland inte behöver göra någonting alls.

Insicon i2i Billing

Används till att hantera alla typer av betalningar i systemet, exempelvis att skapa kundavier och skadeutbetalningar, samt möjliggör för användaren att hantera alla typer av betalningar i systemet, exempelvis att skapa, godkänna och avvisa.

Insicon i2i Case Management

Hanterar olika ärenden i systemet som kan användas i egna kundprocesser.

Insicion i2i Claim

 • Processbaserad ärendehantering
 • FNOL
 • Statushantering på skador
 • Full spårbarhet på samtliga ändringar
 • Möjligt att automatisera skadehantering
 • Fullständig hantering av skadereserver, utbetalningar, kontering, regress och återhämtning
 • Dokumentarkiv kopplat till skadan
 • Webformulär för anmälan av skada och uppföljning av skadehantering
 • Eskaleringsfunktion (t ex i samband med utbetalningar)
 • Stöd för både person- och sakskada
 • Stöd för rapportering och analys
 • Kraftfull möjlighet att koppla till tredjepartssystem
 • Hantering av stora händelser och skadesamband
 • Inkommande och utgående e-mail och korrespondens

Insicon i2i Commission

Ger funktionalitet för beräkning av provisioner. Ger frihet att distribuera otaliga definitioner av provisionsregler och samtidigt styra provisionsprocessen för registrering, regeldefinitioner och distribution av provisionen. Låter användaren hantera rabatter på försäkringar och provisioner till partners, exempelvis till mäklare.

Insicon i2i Correspondense

Hanterar och lagrar all korrespondens som sker i systemet oavsett om det är mail, sms, pdf, etc.

Insicon i2i Dashboard

Visar sammanställning av information i form av olika diagram och grafer till användare av systemet.

Insicon i2i Diary

Dagbok som används på samtliga verksamhetsobjekt, t ex parties, skador, försäkringar, mm.

Insicon i2i Document Management

Låter användaren hantera dokument som skapas i systemet, exempelvis bifogade dokument till avtal och skador.

Insicon i2i Policies

Låter användaren hantera försäkringar under deras livscykel, exempelvis att skapa, skicka ut, annullera, påminna, återuppliva och förnya försäkringar.

Insicon i2i Product Designer

Funktionalitet för att skapa produkter som kan säljas till kunder, t ex bilförsäkring, hemförsäkring och liknande produkter.

Insicon i2i Quotation

Låter användaren hantera offerter under hela deras livscykel, exempelvis att skapa, skicka ut, annullera, påminna, återuppliva och förnya offerter.

“Det är viktigt för Sveland Djurförsäkringar att ha ett försäkringssystem med modern arkitektur och funktionalitet i kombination med god verksamhetsförståelse. Efter en grundlig genomgång av potentiella försäkringssystem på marknaden fann vi att Insicon i2i var det bästa alternativet för oss.”
säger Anette Henriksson, VD, Sveland Djurförsäkringar

Insicon innehar högsta rankningen inom Microsofts Partnerprogram

Insicon stödjer Barncancerfonden

Insicon är Computer Swedens HIT-lista över de 50 mest innovativa IT-företagen för andra året i rad.

 

Inom kategorin Rising Stars gick årets förstaplats till Insicon med en tillväxt på 1 607 procent över treårsperioden.

Tieto har ett partnerskap med Insicon

Insicon har högsta kreditvärdighet hos UC

 

Insicon har ett partnerskap med SolvencyTool som tillhandahåller mjukvara för Solvens II