Vårt erbjudande

Vårt erbjudande

Många försäkringsaktörer idag har behov av att ersätta befintliga äldre system. Dessa system kan vara egenutvecklade eller från många olika leverantörer. Behovet till byte drivs ofta av att de systemen inte klarar av automatiska processer och är statiska med en dyr nota gällande underhåll.

Vi får genomgående höra att befintliga, föråldrade system inte kan möta marknadens föränderliga behov eller önskemål så snabbt och kostnadseffektivt som man önskar. 

Det är inte ovanligt att försäkringsaktörer trots alla hinder försöker vidareutveckla de egna, föråldrade systemen. Ofta resulterar det i en ännu mer komplex miljö som ytterligare fördyrar underhåll och gör det ännu svårare att möta framtida förändringar på marknaden. En viktig fråga är också ofta resurstillgång till tekniken som föråldrade system bygger på, med resursbrist som resultat av att befintlig teknik har ersatts av nyare och modernare möjligheter. 

Alla dessa begränsningar i de egna IT-systemen förhindrar aktörer att jobba på de sätt som egentligen önskas. Befintliga system saknar flexibiliteten som är nödvändig för att snabbt kunna svara på snabba marknadsförändringar. På sikt tappar försäkringsaktörerna konkurrenskraft gentemot andra som har valt mer moderna och flexibla system. 

En viktig orsak till försäkringsbolagens tvekan att ersätta befintliga äldre system är att många försök har lett till dyra och misslyckade projekt där mindre seriösa aktörer har översålt och missbedömt komplexiteten eller helt enkelt saknat den kompetens och erfarenhet som krävs för sådana komplicerade systembyten.

Insicons uppdrag är att möjliggöra förändring!

Insicon i2i är lösningen för dig som känner igen dig i beskrivningen ovan. Insicon i2i är utformat för försäkringsaktörer som söker efter ett uppgraderingsbart, flexibelt och skalbart försäkringssystem, som dessutom är fullmatat med funktioner som enkelt kan integreras med tredjepartssystem. 

Insicon i2i innehåller fullständig funktionalitet för att stödja hela försäkringsverksamheten, t ex underwriting, försäkringshantering, skadereglering, fakturering, uppföljning och analys. Funktionaliteten levereras via olika fristående moduler som enkelt kan integreras med tredjepartssystem för att på bästa sätt fasas in i den befintliga IT-miljön. Tack vare det har Insicon i2i lyckats att väsentligt förbättra och effektivisera verksamheten hos våra kunder, med sänkta driftskostnader som resultat.

“Det är viktigt för Sveland Djurförsäkringar att ha ett försäkringssystem med modern arkitektur och funktionalitet i kombination med god verksamhetsförståelse. Efter en grundlig genomgång av potentiella försäkringssystem på marknaden fann vi att Insicon i2i var det bästa alternativet för oss.”
säger Anette Henriksson, VD, Sveland Djurförsäkringar

Insicon innehar högsta rankningen inom Microsofts Partnerprogram

Insicon stödjer Barncancerfonden

Insicon är Computer Swedens HIT-lista över de 50 mest innovativa IT-företagen för andra året i rad.

 

Inom kategorin Rising Stars gick årets förstaplats till Insicon med en tillväxt på 1 607 procent över treårsperioden.

Tieto har ett partnerskap med Insicon

Insicon har högsta kreditvärdighet hos UC

 

Insicon har ett partnerskap med SolvencyTool som tillhandahåller mjukvara för Solvens II