Styrelse

Henrik Laestadius

Henrik Laestadius

  • Styrelseordförande

Född 1977. Henrik är entreprenör och jurist med specialisering på internationell skatterätt. Tidigare arbetsgivare är Grundberg Mocatta Rakison LLP (nu McGuire Woods) i London och Deloitte AB i Stockholm. Henrik är grundare av Nordisk Hypoteksförmedling AB.

David Craelius

David Craelius

  • Styrelseledamot

Född 1974. David har en lång erfarenhet av Internet, FinTech och start-ups. David har tidigare varit CIO på Nordnet Bank AB, CTO Klarna AB, Head of Banking Avanza Bank AB och VD på forskningsbolaget Gavagai AB. David sitter även i Avanza Pensions Styrelse.

Fredrik Bruno

Fredrik Bruno

  • Styrelseledamot

Född 1977. Fredrik har en civilekonomexamen med inriktning mot finansiell ekonomi från Lunds Universitet. Fredrik är entreprenör och har erfarenhet från ett flertal start-ups, bland annat inom försäkringsbranschen.

 

Ted Örbrink

Ted Örbrink

  • Styrelseledamot

Född 1976. Ted har en Magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet. Ted har en bakgrund av 12 år i olika befattningar inom Dometic Group, bland annat 4 år som VD för Dometic's dotterbolag i Sydafrika med ansvar för tillväxt i Subsahariska Afrika. Driver sedan 2015 en start-up för alkoholspisar i utvecklingsländer.

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

  • Styrelseledamot

Född 1963. Thomas är ekonom och systemvetare från Lunds Universitet. Thomas har tidigare bland annat varit på IBM Svenska AB, Vvd Entra Data AB (publ), VD för Tritech Technology AB, VD för Cybernetics AB och VD för Ekelöw InfoSecurity AB. Thomas innehar även ett flertal styrelseuppdrag, både som ordförande och som ledamot.